Transportør

I transportør-kategorien har vi en hovedtype av brukere: lastebileier. Uansett om det er en individuell lastebileier eller et større selskap som drifter en lang rekke lastebiler, er behovet det samme: å finne den riktige lasten for transport fra siste lossested.

EUlogis er her for å gjøre nettopp dette. Det er ingen hemmelighet at suksessen til en transportbedrift avhenger av å ha så mye last som mulig på alle rutene som går frem og tilbake. EUlogis-portalen søker gjennom alle tilgjengelige laster som skal transporteres fra transportørens lossested (by/region) slik at det til minst mulig grad kjøres med tom last. Dermed optimeres transportørens forretningsmodell.

EUlogis oppretter et vinn-vinn marked for både lastere og transportører!