Fraktspeditører

I fraktspeditør-kategorien har vi spesialiserte logistikkselskaper med en frakt- og lastdeponeringsmodell basert på kundenes behov. Selv med en god database med kunder er det fremdeles rom for å optimere forretningskostnader ved å maksimere frakt på enhver rute.

EUlogis er her for å gjøre nettopp dette. Med en database av både lastere og transportører kan fraktspedisjonsselskaper få mest mulig ut av logistikkaktivitetene sine ved å finne tilgjengelige lastebiler eller laster ved behov og på rutene som trengs.